دسته بندی محصولات

35 کیلوگرمی

 • ترازو محک 35 کیلوگرمی سفید

  ترازو محک 35 کیلوگرمی مدل MDS11000

  ترازو MDS11000 محک با طراحی زیبا و کیفیت بالا مناسب جهت استفاده در فروشگاه های مواد غذایی ( همانند میوه فروشی ها، سوپر مارکت ها، قصابی ها، سوپر پروتئینی ها، شیرینی فروشی ها و ... ) و صنایع بسته بندی می باشد. کاربری آسان ، طراحی کاربر پسند، تنوع رنگ…
 • ترازو محک 35 کیلوگرمی سفید

  ترازو محک 35 کیلوگرمی مدل MDS15000A

  ترازو MDS15000A محک با طراحی زیبا و کیفیت بالا مناسب جهت استفاده در فروشگاه های مواد غذایی ( همانند میوه فروشی ها، سوپر مارکت ها، قصابی ها، سوپر پروتئینی ها، شیرینی فروشی ها و ... ) و صنایع بسته بندی می باشد. کاربری آسان ، طراحی کاربر پسند، تنوع رنگ…
 • ترازو محک 35 کیلوگرمی پرینتردار

  ترازو محک 35 کیلوگرمی مدل MDS15000AP

  ترازو MDS15000AP محک با طراحی زیبا و کیفیت بالا مناسب جهت استفاده در فروشگاه های مواد غذایی ( همانند میوه فروشی ها، سوپر مارکت ها، قصابی ها، سوپر پروتئینی ها، شیرینی فروشی ها و ... ) و صنایع بسته بندی می باشد. کاربری آسان ، طراحی کاربر پسند، تنوع رنگ…
 • ترازو محک 35 کیلوگرمی پرینتردار

  ترازو محک 35 کیلوگرمی مدل MDS15000AP-BR

  ترازو MDS15000AP-BR محک با طراحی زیبا و کیفیت بالا مناسب جهت استفاده در فروشگاه های مواد غذایی ( همانند میوه فروشی ها، سوپر مارکت ها، قصابی ها، سوپر پروتئینی ها، شیرینی فروشی ها و ... ) و صنایع بسته بندی می باشد. کاربری آسان ، طراحی کاربر پسند، تنوع رنگ…
 • ترازو محک 35 کیلوگرمی قرمز

  ترازو محک 35 کیلوگرمی مدل MDS15000B

  ترازو MDS15000B محک با طراحی زیبا و کیفیت بالا مناسب جهت استفاده در فروشگاه های مواد غذایی ( همانند میوه فروشی ها، سوپر مارکت ها، قصابی ها، سوپر پروتئینی ها، شیرینی فروشی ها و ... ) و صنایع بسته بندی می باشد. کاربری آسان ، طراحی کاربر پسند، تنوع رنگ…
 • ترازو محک 35 کیلوگرمی پرینتردار سفید

  ترازو محک 35 کیلوگرمی مدل MDS15000BP

  ترازو MDS15000BP محک با طراحی زیبا و کیفیت بالا مناسب جهت استفاده در فروشگاه های مواد غذایی ( همانند میوه فروشی ها، سوپر مارکت ها، قصابی ها، سوپر پروتئینی ها، شیرینی فروشی ها و ... ) و صنایع بسته بندی می باشد. کاربری آسان ، طراحی کاربر پسند، تنوع رنگ…
 • ترازو محک 35 کیلوگرمی پرینتردار سفید

  ترازو محک 35 کیلوگرمی مدل MDS15000BP-BR

  ترازو MDS15000BP-BR محک با طراحی زیبا و کیفیت بالا مناسب جهت استفاده در فروشگاه های مواد غذایی ( همانند میوه فروشی ها، سوپر مارکت ها، قصابی ها، سوپر پروتئینی ها، شیرینی فروشی ها و ... ) و صنایع بسته بندی می باشد. کاربری آسان ، طراحی کاربر پسند، تنوع رنگ…
نمایش در هر صفحه :