دسته بندی محصولات

قفل امنیتی ( ضد سرقت ) ترازو چیست ؟

قفل امنیتی ( ضد سرقت ) ترازو چیست ؟

قفل امنیتی ترازو »

در سال های اخیر، یکی از امکاناتی که کارخانه های سازنده ترازو و باسکول روی سیستم های خود پیاده کرده اند، قفل امنیتی است که پس از گذشت مدت زمان مشخصی از شروع کارکرد دستگاه، آن را قفل کرده و تا زمانی که رمز صحیح وارد نشود، امکان هیچ گونه عملیلتی با آن وجود ندارد.

این قفل فقط یک مرتبه توسط کارخانه برنامه ریزی می شود و رمز آن توسط کارخانه سازنده، فقط به نماینده مجاز آن محصول در شهر مربوطه داده می شود. پس از باز شدن قفل با وارد کردن رمز صحیح، دیگر دستگاه قفل نمی شود و نیازی به نگهداری رمز نیست.

این قفل، زمانی کارایی دارد که دستگاه مورد سرقت قرار گرفته و پس از مدتی قفل آن فعال می شود و شخص سارق مجبور است برای گرفتن رمز دستگاه، به یکی از نمایندگی ها، مراجعه کرده و با اعلام سریال دستگاه، رمز را دریافت نماید.

در صورتی که سریال دستگاه در زمان سرقت آن به کارخانه اعلام شده باشد، شخص سارق در هرجای ایران که درخواست رمز نماید کارخانه از دادن رمز ممانعت کرده و مراتب را به نمایندگی مورد نظر اعلام می نماید.

درباره نویسنده

طراح سایت